Nội Quy Thông Báo Mục Lục Tài Liệu Khóa Học

Nhật tụng KĀLĀMA

Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)
giảng giải.

Chủ Nhật hàng tuần

Berlin12 giờ trưa
Hà Nội6 giờ chiều
Brisbane9 giờ tối
Kalama Journal Giáo Lý Kālāma

Lời dẫn

Gọi là Nhật Tụng nhưng không phải chỉ để khẩu tụng mỗi ngày như một kiểu công phu cầu phúc.

Kinh Phật là tiếng nói từ người thực chứng nên tối thiểu cũng phải được thực nghiệm qua sự thực tập trong thực tiễn. Đọc bằng miệng hay mắt đều được, điều thiết yếu là cái đầu phải làm việc.

Đọc kinh Phật đúng cách không phải để cầu sự linh nghiệm theo nghĩa ở đời, mà là nhắm đến sự chứng nghiệm. Sự linh ứng, linh nghiệm nếu có, thì cũng chỉ là sự hiệu quả, hiệu nghiệm có được từ việc thực tập, hành trì qua khả năng thể nghiệm, chứng nghiệm của người tin Phật, học Phật và tu Phật.

Trọn bộ Kālāma Nhật Tụng gồm ít nhất 3 tập, nội dung là những trích lục từ cả ba tạng kinh điển, có đính kèm bản Pāli để đối chiếu. Phần tiếng Việt ở đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu với những chú thích cần thiết lấy từ Sớ Giải Kinh Tạng.

Pháp thoại

Bắt đầu từ ngày Thứ Hai 21/12/2021 sẽ có những buổi pháp thoại do Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) giảng giải các bài kinh trong bộ Nhật tụng Kālāma. Video của buổi pháp thoại sẽ được trực tuyến trên FacebookYoutube vào lúc 5 giờ chiều (giờ Saigon) Thứ Hai hàng tuần.

Mục lục các buổi pháp thoại

Nội Quy

Nội quy của lớp giảng Nhật Tụng Kālāma (Thứ Hai mỗi tuần)

Quý phật tử vào nghe Sư Giác Nguyên giảng giải các bài kinh trong bộ Nhật Tụng Kālāma xin lưu ý và tuân thủ theo những điều kiện sau đây:

  1. Đọc trước những bài sắp được giảng. Những thắc mắc xin gửi tin nhắn riêng cho ban tổ chức (BTC Kalama Journal là anh Nhân, anh Kiên và cô Vui). Chúng tôi sẽ cố gắng trình lên Sư những thắc mắc đáng được chú ý.

  2. Sau mỗi buổi giảng, bài chép sẽ được BTC đăng lên các trang mạng. Mục đích của bài chép là để giúp phật tử nghiên cứu nội dung bài giảng. Quý phật tử tuyệt đối không được đem in ấn khi chưa có sự duyệt xét của Sư.

  3. Để hiểu sâu hơn về bài giảng, học viên nên cố gắng trả lời các câu hỏi trong phần "suy gẫm". BTC sẽ không công bố người giỏi kẻ dở. Các câu trả lời chỉ để giúp Sư biết được trình độ chung chung của người nghe.

Xin lưu ý: Nếu có sự vi phạm nội quy Sư sẽ ngưng lớp giảng.

Có dịp được học đạo với Sư Giác Nguyên là phước lớn cho đại chúng. Chúng tôi hy vọng và yêu cầu quý vị tôn trọng và tuân thủ theo những quy định trên.

Kính báo,

BTC Kalama Journal

© kalamajournal.com