Nội Quy Thông Báo Mục Lục Tài Liệu Đăng Ký

Thư ngỏ cùng Đại chúng 17/12/2021

Kính thưa Đại chúng,

Thời gian vừa qua có rất nhiều thư nhắn của quý phật tử gửi về cho Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) và Trung Tâm Kālāma xin thỉnh Sư mở khóa học nâng cao kiến thức Phật học.

Để đáp ứng thỉnh nguyện đó Sư đã đồng thuận đề nghị chuyển buổi Pháp thoại mỗi thứ Hai trên trang Facebook Kamala Journal thành buổi học Kinh Tạng dựa trên bộ Kālāma Nhật tụng. Đồng thời Sư sẽ liên kết giáo lý A Tỳ Đàm cho quý vị có nhu cầu học tập.

Buổi giảng sẽ được phát trên hai kênh:


Facebook: Kalama Journal

Youtube: Giáo Lý Kālāma

Như vậy là mọi người chúng ta cùng có duyên lành được Sư ban cho kiến thức quý báu về giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy.

Kính mong quý vi tham gia và nghiêm túc tuân thủ nội quy để lớp học được tiếp tục duy trì lâu dài và mang nhiều lợi lạc đến quý vị và mọi khắp nơi.

Để có thêm chi tiết về mọi thông tin, nội quy, thông báo, bài vở, thắc mắc... xin quý vị theo dõi trang mạng này của Nhóm Kalama Journal.

With Metta

BTC KALAMA JOURNAL

© kalamajournal.com