Nội Quy Thông Báo Mục Lục Tài Liệu Đăng Ký

Thông báo về buổi giảng ngày Thứ Hai mỗi tuần 16/12/2021

Buổi giảng ngày Thứ Hai mỗi tuần sẽ tập trung vào nội dung các bài Kinh Tạng trong bộ Nhật Tụng Kālāma. Hiện chúng tôi chỉ mới phát hành 2 tập trong số 5 tập như dự kiến.

Bộ sách Nhật Tụng này sẽ giúp ta giảm được phần nào nổi e sợ, tự ti khi đứng nhìn tủ thờ Đại Tạng Kinh vì không biết trong đó nói gì.

Toại Khanh

© kalamajournal.com