kalamajournal.com

Các khóa tu học & giáo lý Kālāma

20.02.2024 - 13.03.2024
Trung tâm Kālāma Myanmar
08.06.2024 - 19.06.2024
SBT Beatenberg Thụy Sĩ
20.08.2024 - 18.10.2024
Trung tâm Kālāma Myanmar
21.10.2024 - 06.11.2024
Brisbane Úc Châu
08.11.2024 - 11.11.2024
Sydney Úc Châu

Lịch tu học Kālāma

150 câu hỏi trắc nghiệm Kālāma

Lâu nay trung tâm Kālāma vẫn có các lớp giáo lý chuyên sâu ("intensive") do chúng tôi hướng dẫn cho một số học viên chọn lọc, nay mai lại sẽ có các khóa tu học tại Kālāma và trong cả hai trường hợp đều không thể rộng cửa đón nhận tất cả mọi đối tượng vì trình độ khác biệt nhau.

Nay với mục đích mời hết mọi người về chung một nhà, chúng ta tạm thời có 150 câu trắc nghiệm giáo lý để mỗi người tự thấy mình có thể ghi danh các lớp học trên đây hay không. Theo dự kiến, từ ngày 20 tháng 2 năm 2024 chúng ta sẽ có một khóa học 3 tuần tại Kālāma để giải quyết 150 câu trắc nghiệm này. Sau đó, trước mỗi khóa thiền tại Kālāma (do các thiền sư Miến Điện hướng dẫn) người muốn ghi danh phải trả lời bằng miệng các câu hỏi được chọn ngẫu nhiên trong 150 câu trắc nghiệm này ngay trên màn hình của Room Họp Mặt.

Toại Khanh


thử trả lời vài câu hỏi

150 CÂU TRẮC NGHIỆM KĀLĀMA (PDF)
150 CÂU TRẮC NGHIỆM KĀLĀMA (WORD)
(cảm ơn bạn Anh Thư gửi bản docx)

© kalamajournal.com