Mục Lục Bài GiảngYoutube video


Ghi âm MP3

024 : Bhikkhuaparihāniyadhammā

Bhikkhuaparihāniyadhammā

‘‘Aparepi vo, bhikkhave, satta aparihāniye dhamme desessāmi, taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasikarotha, bhāsissāmī’’ti. ‘‘Evaṃ, bhante’’ti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca –

‘‘Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhu
satisambojjhaṅgaṃ bhāvessanti…pe…
dhammavicayasambojjhaṅgaṃ bhāvessanti…
vīriyasambojjhaṅgaṃ bhāvessanti…
pītisambojjhaṅgaṃ bhāvessanti…
passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāvessanti…
samādhisambojjhaṅgaṃ bhāvessanti…
upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāvessanti,
vuddhiyeva , bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

‘‘Yāvakīvañca, bhikkhave, ime satta aparihāniyā dhammā bhikkhūsu ṭhassanti, imesu ca sattasu aparihāniyesu dhammesu bhikkhū sandississanti, vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.

‘‘Aparepi vo, bhikkhave, satta aparihāniye dhamme desessāmi, taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasikarotha, bhāsissāmī’’ti. ‘‘Evaṃ, bhante’’ti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca –

‘‘Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū
aniccasaññaṃ bhāvessanti…pe…
anattasaññaṃ bhāvessanti…
asubhasaññaṃ bhāvessanti…
ādīnavasaññaṃ bhāvessanti…
pahānasaññaṃ bhāvessanti…
virāgasaññaṃ bhāvessanti…
nirodhasaññaṃ bhāvessanti,
vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

‘‘Yāvakīvañca , bhikkhave, ime satta aparihāniyā dhammā bhikkhūsu ṭhassanti, imesu ca sattasu aparihāniyesu dhammesu bhikkhū sandississanti, vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

‘‘Cha, vo bhikkhave, aparihāniye dhamme desessāmi, taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasikarotha, bhāsissāmī’’ti. ‘‘Evaṃ, bhante’’ti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca –

‘‘Yāvakīvañca , bhikkhave, bhikkhū
mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhāpessanti sabrahmacārīsu āvi ceva raho ca,
vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

‘‘Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū
mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhāpessanti …pe…
mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhāpessanti
sabrahmacārīsu āvi ceva raho ca,
vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

‘‘Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū,
ye te lābhā dhammikā dhammaladdhā
antamaso pattapariyāpannamattampi
tathārūpehi lābhehi appaṭivibhattabhogī
bhavissanti sīlavantehi sabrahmacārīhi sādhāraṇabhogī,
vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

‘‘Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū
yāni kāni sīlāni akhaṇḍāni acchiddāni
asabalāni akammāsāni bhujissāni viññūpasatthāni aparāmaṭṭhāni
samādhisaṃvattanikāni tathārūpesu sīlesu
sīlasāmaññagatā viharissanti sabrahmacārīhi āvi ceva raho ca,
vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

‘‘Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū
yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā,
niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāya,
tathārūpāya diṭṭhiyā diṭṭhisāmaññagatā viharissanti sabrahmacārīhi āvi ceva raho ca,
vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

‘‘Yāvakīvañca , bhikkhave, ime cha aparihāniyā dhammā bhikkhūsu ṭhassanti, imesu ca chasu aparihāniyesu dhammesu bhikkhū sandississanti, vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihānī’’ti.

Mahāparinibbānasutta


Nhật Tụng Kālāma

giaolykalama.com - kalamajournal.com