www.kalamajournal.com ‐ www.giaolykalama.com

Nhật Tụng Kālāma

Mục Lục Bài Giảng

NgàyYoutube VideosTài liệu
120/12/2021 Kinh Kālāmātài liệuMP3
227/12/2021 Kinh Siṃsapātài liệuMP3
303/01/2022 Giải đáp (Kālāma)tài liệuMP3
410/01/2022 Kinh Bāhiyatài liệuMP3
517/01/2022 Kinh Kaccānagottatài liệuMP3
624/01/2022 Kinh Tự Trách (Sợ hãi)tài liệuMP3
731/01/2022 Kinh Nhất Dạ Hiền Giảtài liệuMP3
807/02/2022 Giải đáp (Kaccānagotta)tài liệuMP3
928/02/2022 Kinh Ngọn Lửatài liệuMP3
1007/03/2022 Kinh Saṅgāravatài liệuMP3
1114/03/2022 Kinh Nīvaraṇappahānatài liệuMP3
1221/03/2022 Kinh Người Mù Sờ Voitài liệuMP3
1328/03/2022 Kinh Chuyển Pháp Luântài liệuMP3
1418/04/2022 Kinh Chánh Tánhtài liệuMP3
1525/04/2022 Kinh Mạt Pháptài liệuMP3
1602/05/2022 Kinh Người Vụng Thuyếttài liệuMP3
1709/05/2022 Kinh Sợ Hãitài liệuMP3
1816/05/2022 Kinh Udāyītài liệuMP3
1923/05/2022 Lợi Ích Của Thiền Hànhtài liệuMP3
2030/045/2022 Kinh Di Giáotài liệuMP3
2106/06/2022 Pháp Bất Thối (1)tài liệuMP3
2213/06/2022 Pháp Bất Thối (2)tài liệuMP3
2327/06/2022 Pháp Bất Thối (3)tài liệuMP3
2418/07/2022 Pháp Bất Thối (4)tài liệuMP3
2525/07/2022 Pháp Bất Thối (5)tài liệuMP3
2601/08/2022 Pháp Bất Thối (6)tài liệuMP3
2708/08/2022 Pháp Bất Thối (7)tài liệuMP3
2815/08/2022 Kinh Phân Biệttài liệuMP3
2922/08/2022 Kinh Khemātài liệuMP3
3005/09/2022 Đại Kinh Phương Quảng 1tài liệuMP3
3112/09/2022 Đại Kinh Phương Quảng 2tài liệuMP3
3219/09/2022 Đại Kinh Phương Quảng 3tài liệuMP3
3303/10/2022 Đại Kinh Phương Quảng 4tài liệuMP3
3411/10/2022 Đại Kinh Phương Quảng 5tài liệuMP3
3517/10/2022 Đại Kinh Phương Quảng 6tài liệuMP3
3624/10/2022 Đại Kinh Phương Quảng 7tài liệuMP3
3712/12/2022 Hải Đảo Tựa Nươngtài liệuMP3
3818/12/2022 Bốn Đại Cứ Pháp (Kinh & Luật)tài liệuMP3
3925/12/2022 Giáo Lý Bốn Đếtài liệuMP3
4001/01/2023 Kinh Hiền Ngutài liệuMP3
4108/01/2023 Saccavibhaṅgasuttatài liệuMP3
4215/01/2023 Saccavibhaṅgasutta (2)tài liệuMP3
4319/02/2023 Kinh Khu Rừngtài liệuMP3
4426/02/2023 Kinh Bẫy Mồitài liệuMP3
4505/03/2023 Đại Kinh Sư Tử Hốngtài liệuMP3
4612/03/2023 Đại Kinh Sư Tử Hống (2)tài liệuMP3
4720/03/2023 Sabbaññūṇānatài liệuMP3
4802/04/2023 Kinh Gavampatitài liệuMP3
4916/04/2023 Kinh A La Hántài liệuMP3
50 Kinh Luân Hồi Vô Thủytài liệu

© kalamajournal.com